Beyond academic (something personal)


“எங்கள் கண்களை மூடி பிரார்திக்கச் சொன்னார்கள்
கண்களை மூடிய பொழுது நாடு எங்கள் கைகளிலும்
பைபிள் அவர்கள் கைகளிலும் இருந்தது.
கண்களை திறந்த போது தான் உணர்ந்தோம்
பைபிள் எங்கள் கைகளிலும்
நாடு அவர்கள் கைகளிலும் மாறியது”
–ஆப்பிரிக்கப் பழமொழி

“உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் மதமாற்றம் செய்யும் போது
பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது ஆனாலும் சில ஆண்டுகளில்
அதை கிருஸ்துவ நாடக மாற்றி விட்டோம்.
இந்தியாவிலோ எங்களுக்கு பலத்த எதிர்ப்பு இல்லை
250 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பும்
எங்களால் இந்தியாவை இன்னும் கிருஸ்துவ நாடாக
மாற்ற முடியவில்லை”
–இந்திய கிருஸ்துவர்கள் மொழி

நம் தர்மத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது. ஆனாலும் நாம் விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் நம்மை காப்பற்றிக் கொள்ளவே முடியாது.

பாதகம் செய்வோரைக் கண்டால்
பயங் கொளல் ஆகாது பாப்பா
மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர்
முகத்திலே காரி உமிழ்ந்து விடு

(You Must read it)

1) Mobile phone
Don’t put your mobile closer to your ears until the recipient answers, Because directly after dialing, the mobile phone would use it’s maximum signaling power, which is: 2watts = 33db. Please Be Careful. Please use left ear while using cell (mobile), because if you use the right one it may affect brain directly.       This is a true fact from Apollo medical team.

2) APPY FIZZ
Do not drink APPY FIZZ . It contains  Carcinogens (cancer causing agent).

3) Kurkure
Don’t eat kurkure because it contains high amount of plastic if U don’t Believe burn kurkure and  you can see plastic melting. Please forward this to all your friends. News report from Times of India

4) Avoid these tablets as they are very dangerous
* D cold
* Vicks action- 500
* Actified
* Coldarin
* Co some
* Nice
* Nimulid
* Cetrizet-D
They contain Phenyl- Propanol -Amide PPA. which causes strokes, and these tablets are banned in U.S.

5) Cotton Ear Buds
Please do not show sympathy to people selling buds on roadside or at Signals. Just wanted to warn you people not to buy those packs of ear buds you get at the roadside. It’s made from cotton that has already been used in hospitals. They take all the dirty, blood and pus filled cotton, wash it, bleach it and use it to make ear buds. So, unless you want to become the first person in the world to get Herpes Zoster Oticus (a viral infection of the inner, middle, and external ear) of the ear and that too from a cotton bud, DON’T BUY THEM!

read the article titled    `Six issues that shamed India the most`

“லஞ்சம் வாங்குவதும் குற்றம்; லஞ்சம் கொடுப்பதும் குற்றம்’ என்று நாம் வாய் கிழியப் பேசினாலும், குறிப்பிட்ட பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி, லஞ்சம் கொடுக்கும் இக்கட்டான நிலை சாதாரண குடிமகன் முதல் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் உள்ளவர் வரை இருப்பது நிதர்சனமான உண்மை.

1950-க்கு முன் முறையற்ற வகையில் பொருள் ஈட்டுதல் பாவமாகக் கருதப்பட்ட காலம் உண்டு. இதற்கு கடவுள் நம்பிக்கையும், குருகுலக் கல்வியில் ஒழுக்கநெறிகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவமுமே காரணமாக இருந்தன.

இதனால் அரசுப் பணியில் நேர்மையும், கடமையும் இன்றியமையாத குணங்களாக கொண்டோர் எண்ணிக்கை அன்றைய காலகட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது.

இன்றைக்கு தனிமனிதன் பொருளாதாரத்தில் வேகமான வளர்ச்சி பெற வேண்டுமெனில் உழைப்பு மட்டும் போதாது. போட்டிகளைச் சமாளிக்கும் திறனும், மற்றவரை வெற்றி கொள்ளும் சூட்சுமமும் அறிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். அந்தவகையில் லஞ்சம் கொடுத்தாவது ஒரு காரியத்தைச் சாதிக்க வேண்டிய முடிவை முன்னேறத் துடிப்பவர்கள் எடுப்பதும், அதைச் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்க முற்படும் மனப்போக்கு இன்றைய அதிகாரிகள், அலுவலர்கள், அரசியல்வாதிகளிடத்திலும் அதிகரித்துள்ளது.

அதனால்தான் இன்றைக்குக் கிராம உதவியாளர் முதல் காமன்வெல்த் கான்டிராக்ட் வரை ஊழல் பெருகியுள்ளது. இன்றைய கடுமையான சட்டங்களும், அதைப் பின்பற்றுவதற்காக வகுக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளும் நேர்மையாக இருக்க நினைப்பவர்களையும், ஒன்றும் அறியாத அப்பாவிப் பொதுமக்களையுமே பாதிக்கின்றன.

ஜாதிச் சான்றுக்கு மனு கொடுப்பது முதல் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் வாகனங்கள் புதுப்பிப்பு வரை சாதாரண குடிமகன் அறிந்துகொள்ள முடியாத நடைமுறைகளும் இடைத்தரகர்களை உருவாக்கி லஞ்சத்தை வேலிபோட்டு காத்து வருகின்றன.

அடிமட்டத்தில் இருந்து மேல்மட்டம் வரை எட்டிப் பிடித்துள்ள இந்த லஞ்சத்தையும், ஊழலையும் ஒரேநாளில் ஒழித்துவிட முடியாதுதான். ஆனால், அதைக்  கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் ஏராளமாக இருப்பதை மறுக்க முடியாது.

இன்றைய பள்ளிக் கல்வியில் புரட்சி ஏற்பட வேண்டும். அர்ப்பணிப்பு உணர்வுள்ள ஆசிரியர்கள் உருவெடுக்க வேண்டும். நேர்மையின் முக்கியத்துவத்தை, அடிப்படைக் கல்வியில் நீதிபோதனைகள் மூலமும், உயர்நிலை, மேல்நிலைக் கல்வியில் லஞ்சம், ஊழலால் தனிநபர், குடும்பம் மற்றும் சமுதாயம் சந்திக்கும் பாதிப்புகளை, நடைமுறை வாழ்வில் அன்றாடம் வெளிவரும் செய்திகளை ஆதாரமாகக் காட்டி மாணவர்களிடத்திலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.

எவ்வித எதிர்பார்ப்புகளையோ, பலன்களையோ எதிர்நோக்காத நல்லோர் குழுக்கள் கிராம, வட்ட அளவில் நல்ல தலைமையின் கீழ் உருவெடுக்க வேண்டும். அக்குழுக்கள், அந்தந்தப் பகுதிகளில் நேர்மையான அலுவலர்களை, அரசியல்வாதிகளை (இன்றும் சிலர் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்!) ஆண்டுதோறும் கண்டறிந்து பிறர் அறியப் பாராட்ட வேண்டும்.

meeting-with-your-bossOUR ADMINISTRATOR’S LANGUAGE

“We will do it” means” You will do it”

“You have done a great job” means“More work to be given to you”

“We are working on it” means“We have not yet started working on the same”

“Tomorrow first thing in the morning” means“Its not getting done…. At least not tomorrow!”.

“After discussion we will decide – I am very open to views” means“I have already decided, I will tell you what to do”

“There was a slight miscommunication” means“We had actually lied”

“Lets call a meeting and discuss” means“I have no time now, will talk later”

“We can always do it” means“We actually cannot do the same on time”

“We are on the right track but there needs to be a slight extension of the deadline” means“The project is screwed up, we cannot deliver on time.”

“We had slight differences of opinion” means“We had actually fought”

“Make a list of the work that you do and let’s see how I can help you” means“Anyway you have to find a way out no help from me”

“You should have told me earlier” means“Well even if you told me earlier that would have made hardly any difference!”

“We need to find out the real reason” means“Well I will tell you where your fault is”

“Well… family is important, your leave is always granted. Just ensure that the work is not affected” means“Well you know…”

“We are a team” means“I am not the only one to be blamed”

“That’s actually a good question” means“I do not know anything about it”

“All the Best” means“You are in trouble”

boss

Toughest job!

The manager of a large corporation got a heart attack, and the doctor told him to go for several weeks to a farm to relax. The guy went to a farm, and after a couple of days he was very bored, so he asked the farmer to give him some job to do.

The farmer told him to clean the shit of the cows. The farmer thought that to somebody coming from the city, working the whole life sitting in an office, it will take over a week to finish the job, but for his surprise the manager finished the job in less than one day.

The next day the farmer gave to the manager a more difficult job: to cut the heads of 300 chickens. The farmer was sure that the manager will not be able to do the job, but at the end of the day the job was done.

The next morning, as most of the jobs in the farm were done, the farmer asked the manager to divide a bag of potatoes in two boxes: one box with small potatoes, and one box with big potatoes.

At the end of the day the farmer saw that the manager was sitting in front of the potatoes bag, but the two boxes were empty.

The farmer asked the manager, “How is that you made such difficult jobs during the first days, and now you cannot do this simple job?”

The manager answered, “Listen, all my life I’m cutting heads and dealing with shit, but now you ask me to make decisions.”

One more way to uplift the Institution

Manager: I have just got an idea to strengthen our Institution free from errors and complaints.

Admin: Very Good!  So, when are you leaving?

Effective Ways to Lose Weight without Exercise

There is plethora of weight loss techniques available in market and from easy to get diet pills to heavy exercise regimen, you can choose any way you like to lose weight. But if you want to lose weight without doing any heavy exercise then this is just the perfect article for you. This is because in the modern fast life it’s hard to take time for exercise. So if you want to learn the without exercise ways of weight loss I recommend you carry on reading the article.

Finest Way to Lose Weight

1. Avoid sophisticated carbohydrates. Sophisticated carbs like baked goods, candy, and white bread break down extremely quickly in body and grounds a flow of insulin in the body. This insulin makes the body to generate hard to burn body fat.

2. Subordinate all carbohydrates in the evening. Carbohydrates are energy foods, but if you take them in evening when you need minimum energy it gets stored as fat and results in weight gain.

3. Maintain a food journal. It has been studied that such journals doubles the weight loss success. The reason behind this is that it’s hard to eat rather then your diet, especially when you know you be obliged to be answerable for writing it down.

4. Eat Slowly. Slowing down your eating speed will result in better chewing of food. Now it will make it easy for the digestive system to digest the food rather then the improper chewed food. So keep it in mind always, if you want to lose weight effortlessly.

5. Study to eat as per the hunger level. Many of the times we eats because its time to eat, and not because we are hungry. But if you eat only when you are hungry you only will eat food that is essential for the body. In this way also you will be able to lose weight easily.

SO these are some of the effortless ways of losing weight and if you are looking for a way to lose weight other than exercise then these are some that you can try.

ARE WE INDIANS POOR ?

Why our Head of Institutions compromising / conforming the corruption and  indiscipline ?

Our Indians’ Money – 70, 00,000 Crores Rupees In Swiss Bank

1) Yes, 70 lakhs crores rupees of India are lying in Switzerland banks. This is the highest amount lying outside any country, from amongst 180 countries of the world, as if India is the champion of Black Money.

2) Swiss Government has officially written to Indian Government that they are willing to inform the details of holders of 70 lakh crore rupees in their Banks, if Indian Government officially asks them.

3) On 22-5-08, this news has already been published in The Times of India and other Newspapers based on Swiss Government’s official letter to Indian Government.

4) But the Indian Government has not sent any official enquiry to Switzerland for details of money which has been sent outside India between 1947 to 2008.. The opposition party is also equally not interested in doing so because most of the amount is owned by politicians and it is every Indian’s money.

5) This money belongs to our country. From these funds we can repay 13 times of our country’s foreign debt. The interest alone can take care of the Center’s yearly budget. People need not pay any taxes and we can pay Rs. 1 lakh to each of 45 crore poor families.

6) Let us imagine, if Swiss Bank is holding Rs. 70 lakh Crores, then how much money is lying in other 69 Banks? How much they have deprived the Indian people? Just think, if the Account holder dies, the bank becomes the owner of the funds in his account.

7) Are these people totally ignorant about the philosophy of Karma? What will this ill-gotten wealth do to them and their families when they own/use such money, generated out of corruption and exploitation?

8) Indian people have read and have known about these facts. But the helpless people have neither time nor inclination to do anything in the matter. This is like “a new freedom struggle” and we will have to fight this.

9) This money is the result of our sweat and blood.. The wealth generated and earned after putting in lots of mental and physical efforts by Indian people must be brought back to our country.

Now Think WHO WILL BELL THE CAT?

Is INDIA still a poor country???
Does it fall in the category of Developing Countries??
What should the Government & Finance Minister do about this???
What should a common man do regarding this???

Advertisements

2 comments on “Beyond academic (something personal)

  1. sir i need second year solved question papers and question bank for teaching of english II and also give important quetions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s